Đầm A thô tay lở đắp chéo  Đầm A thô tay lở đắp chéo
 Đầm Sơ Mi Dọc  Đầm Sơ Mi Dọc

Đầm Sơ Mi Dọc

499,000₫

 Đầm sơ mi hoa nhí  Đầm sơ mi hoa nhí
 Đầm sơ mi thô vest cột eo  Đầm sơ mi thô vest cột eo
 Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn  Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn
 Đầm Suông Thô Tay Lỡ Sọc Phối  Đầm Suông Thô Tay Lỡ Sọc Phối
 Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn túi  Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn túi