Đầm sơ mi cài nút xéo  Đầm sơ mi cài nút xéo
 Đầm sơ mi phối đô ngực  Đầm sơ mi phối đô ngực
 Đầm sơ mi phối voan
 Đầm voan bi xoắn eo  Đầm voan bi xoắn eo
 Đầm tuytsi sơ mi nhúng eo  Đầm tuytsi sơ mi nhúng eo
 Đầm sơ mi thô tay ngắn  Đầm sơ mi thô tay ngắn

Đầm sơ mi thô tay ngắn

500,000₫ 199,000₫

 Đầm A thô tay lở đắp chéo  Đầm A thô tay lở đắp chéo