Đầm sơ mi thô tay ngắn Đầm sơ mi thô tay ngắn
 Đầm thô cổ vest nhúng eo Đầm thô cổ vest nhúng eo
 Đầm vest thun túi 1 bên Đầm vest thun túi 1 bên
 Đầm A vest thô 2 túi Đầm A vest thô 2 túi
 Đầm thun Đầm thun

Đầm thun

500,000₫

 Đầm tuytsi vest khoen tròn Đầm tuytsi vest khoen tròn
 Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn túi Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn túi

Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn túi

490,000₫ 147,000₫

 Đầm tuytsi cột dây Đầm tuytsi cột dây
 Đầm sơ mi thô vest cột eo Đầm sơ mi thô vest cột eo

Đầm sơ mi thô vest cột eo

550,000₫ 275,000₫

 Đầm A thô tay lở đắp chéo Đầm A thô tay lở đắp chéo

Đầm A thô tay lở đắp chéo

500,000₫ 250,000₫

 Đầm Sơ Mi Tuytsi Tay Ngắn Đầm Sơ Mi Tuytsi Tay Ngắn

Đầm Sơ Mi Tuytsi Tay Ngắn

450,000₫ 135,000₫

 Đầm sơ mi tuytsi basic BA1800010 Đầm sơ mi tuytsi basic BA1800010
 Đầm sơ mi hoa nhí Đầm sơ mi hoa nhí

Đầm sơ mi hoa nhí

500,000₫ 250,000₫