Đầm sơ mi tay dài  Đầm sơ mi tay dài
 Đầm sơ mi dài tay tùng xòe  Đầm sơ mi dài tay tùng xòe