Đầm tay dài túi kiểu  Đầm tay dài túi kiểu
 Đầm sơ mi basic  Đầm sơ mi basic

Đầm sơ mi basic

559,000₫

 Đầm sơ mi sọc  Đầm sơ mi sọc

Đầm sơ mi sọc

559,000₫

 Đầm sơ mi cài nút xéo  Đầm sơ mi cài nút xéo

Đầm sơ mi cài nút xéo

559,000₫ 299,000₫