Đầm A thô tay lở đắp chéo BA1809022 Đầm A thô tay lở đắp chéo BA1809022
 Đầm sơ mi thô vest cột eo BA1809025 Đầm sơ mi thô vest cột eo BA1809025
 Đầm sơ mi tuytsi beo xẻ BA1811037 Đầm sơ mi tuytsi beo xẻ BA1811037
 Đầm Sơ Mi Tuytsi Tay Ngắn BA1807029 Đầm Sơ Mi Tuytsi Tay Ngắn BA1807029
 Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn túi BA1809002 Đầm sơ mi tuytsi tay ngắn túi BA1809002
 Đầm Sơmi Lenin Mỏng Tay Lỡ Đầm Sơmi Lenin Mỏng Tay Lỡ
 Đầm Suông Thô Tay Lở Sọc Phối BA1806013 Đầm Suông Thô Tay Lở Sọc Phối BA1806013
 Đầm tuytsi cột dây BA1812040 Đầm tuytsi cột dây BA1812040