Đầm tay dài túi kiểu  Đầm tay dài túi kiểu
 Đầm sơ mi basic  Đầm sơ mi basic

Đầm sơ mi basic

559,000₫

 Đầm sơ mi sọc  Đầm sơ mi sọc

Đầm sơ mi sọc

559,000₫

 Đầm sơ mi cài nút xéo  Đầm sơ mi cài nút xéo
 Đầm sơ mi thô tay ngắn  Đầm sơ mi thô tay ngắn
 Đầm A thô tay lở đắp chéo  Đầm A thô tay lở đắp chéo