Đầm 2 dây tuytsi beo BA1811039
 Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn Phối Viền BA1805034 Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn Phối Viền BA1805034
 Đầm suông thun cổ trụ Đầm suông thun cổ trụ
 Đầm suông cổ lăng tông BA1811052 Đầm suông cổ lăng tông BA1811052
 Đầm suông tay loe BA1811004 Đầm suông tay loe BA1811004
 Đầm Suông Thô Tay Lở Sọc Phối BA1806013 Đầm Suông Thô Tay Lở Sọc Phối BA1806013
 Đầm suông tuytsi 80% polyester 20% cotton BA1901007
 Đầm suông tuytsi 80% polyester 20% cotton nẹp ly giữa TD1901018 Đầm suông tuytsi 80% polyester 20% cotton nẹp ly giữa TD1901018
 Đầm suông tuytsi nút hông 80% Polyester 20% Cotton SM1902001 Đầm suông tuytsi nút hông 80% Polyester 20% Cotton SM1902001
 Đầm suông tuytsi phối ren cổ BA1810013 Đầm suông tuytsi phối ren cổ BA1810013
 Đầm Suông Tuytsi Sát Nách Lai Ren BA1808012 Đầm Suông Tuytsi Sát Nách Lai Ren BA1808012
 Đầm suông tuytsi tay lỡ BA1812010 Đầm suông tuytsi tay lỡ BA1812010
 Đầm Suông Tuytsi Tay Ngắn Trafic BA1800009 Đầm Suông Tuytsi Tay Ngắn Trafic BA1800009
 Đầm Suông Tuytsi Tay Nhúng BA1807030 Đầm Suông Tuytsi Tay Nhúng BA1807030
 Đầm suông tuytsi tay ve BA1810009 Đầm suông tuytsi tay ve BA1810009
 Đầm Suông Tuytsi Tay Xẽ BA1807016 Đầm Suông Tuytsi Tay Xẽ BA1807016
 Đầm suông tuytsi TL BA1812026
 Đầm suông tuytsi vạt xẻ BA1812061 Đầm suông tuytsi vạt xẻ BA1812061
 Đầm thun 90% cotton 10% spandex dây chéo eo BA1901011 Đầm thun 90% cotton 10% spandex dây chéo eo BA1901011
 Đầm thun nẹp beo sườn BA1811036 Đầm thun nẹp beo sườn BA1811036
 Đầm thun suông TN BA1812011
 Đầm tuytsi cột dây BA1812040 Đầm tuytsi cột dây BA1812040
 Đầm tuytsi khoen vuông Đầm tuytsi khoen vuông