Đầm ôm thô ca rô cột eo Đầm ôm thô ca rô cột eo
 Đầm suông tuytsi xẻ trước
 Đầm thô sơ mi cột eo Đầm thô sơ mi cột eo
 Đầm suông thô cổ thun Đầm suông thô cổ thun
 Đầm suông voan xoắn Đầm suông voan xoắn
 Đầm suông voan babylon Đầm suông voan babylon
 Đầm suông tuytsi bèo lai
 Đầm tuytsi suông thô 2 dây nút Đầm tuytsi suông thô 2 dây nút
 Đầm tuytsi khoen vuông Đầm tuytsi khoen vuông
 Đầm suông voan xoắn lưng Đầm suông voan xoắn lưng
 Đầm suông tuytsi nhúng tay Đầm suông tuytsi nhúng tay
 Đầm suông tuytsi xẻ lưng Đầm suông tuytsi xẻ lưng
 Đầm tuytsi nhúng phối vạt
 Đầm suông thun nhúng
 Đầm suông tuytsi phối viền Đầm suông tuytsi phối viền
 Đầm Suông Tuytsi Tay Ngắn Đầm Suông Tuytsi Tay Ngắn
 Đầm Suông Tuytsi Tay Xẽ Đầm Suông Tuytsi Tay Xẽ

Đầm Suông Tuytsi Tay Xẽ

490,000₫ 147,000₫

 Đầm Suông Tuytsi Tay Nhúng Đầm Suông Tuytsi Tay Nhúng

Đầm Suông Tuytsi Tay Nhúng

490,000₫ 147,000₫

 Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn Phối Viền Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn Phối Viền
 Đầm thun nẹp beo sườn Đầm thun nẹp beo sườn

Đầm thun nẹp beo sườn

450,000₫ 135,000₫

 Đầm suông tuytsi tay ve Đầm suông tuytsi tay ve

Đầm suông tuytsi tay ve

500,000₫ 250,000₫

 Đầm suông tuytsi nẹp ly giữa Đầm suông tuytsi nẹp ly giữa
 Đầm suông tuytsi TL