Đầm tay dài họa tiết  Đầm tay dài họa tiết
 Đầm baby doll vai bèo
 Đầm tay liền

Đầm tay liền

549,000₫

 Đầm dù  Đầm dù

Đầm dù

549,000₫

 Đầm suông tay ngắn

Đầm suông tay ngắn

549,000₫ 299,000₫

 Đầm rong CB rã xéo lai  Đầm rong CB rã xéo lai

Đầm rong CB rã xéo lai

449,000₫ 199,000₫

 Đầm suông tay bí  Đầm suông tay bí

Đầm suông tay bí

499,000₫ 299,000₫

 Đầm thun suông sát nách  Đầm thun suông sát nách

Đầm thun suông sát nách

449,000₫ 199,000₫