Đầm 2 dây tuytsi beo
 Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn
 Đầm suông caro cột dây
 Đầm suông cổ lăng tông Đầm suông cổ lăng tông
 Đầm Suông Hai Dây Phối Ren Đầm Suông Hai Dây Phối Ren
 Đầm suông nẹp ly giữa Đầm suông nẹp ly giữa
 Đầm suông tay loe Đầm suông tay loe
 Đầm Suông Thô Tay Lỡ Sọc Phối Đầm Suông Thô Tay Lỡ Sọc Phối
 Đầm suông tuytsi
 Đầm suông tuytsi phối ren cổ
 Đầm suông tuytsi sát nách lai ren Đầm suông tuytsi sát nách lai ren
 Đầm suông tuytsi tay ngắn Đầm suông tuytsi tay ngắn
 Đầm suông tuytsi tay ve Đầm suông tuytsi tay ve
 Đầm Suông Tuytsi Tay Xẻ Đầm Suông Tuytsi Tay Xẻ
 Đầm suông tuytsi TL
 Đầm suông tuytsi vạt xẻ Đầm suông tuytsi vạt xẻ
 Đầm thô suông ren bẹt vai
 Đầm thun dây chéo eo Đầm thun dây chéo eo
 Đầm thun nẹp beo sườn Đầm thun nẹp beo sườn
 Đầm tuytsi cột dây Đầm tuytsi cột dây
 Đầm tuytsi suông cột trước Đầm tuytsi suông cột trước