Đầm thun tay ngắn in hoa  Đầm thun tay ngắn in hoa
 Đầm thun in trái tim  Đầm thun in trái tim
 Đầm thun len 2 dây  Đầm thun len 2 dây
 Đầm thun len sát nách  Đầm thun len sát nách
 Đầm thun len sát nách sọc  Đầm thun len sát nách sọc
 Đầm thun 2 dây  Đầm thun 2 dây

Đầm thun 2 dây

299,000₫

 Đầm thun ánh kim chít eo  Đầm thun ánh kim chít eo
 Đầm thun xòe khoét lưng  Đầm thun xòe khoét lưng
 Đầm thun ôm ly hông  Đầm thun ôm ly hông