Đầm ôm thun xẻ lai  Đầm ôm thun xẻ lai
 Đầm Suông Thun Sọc Thô Tay Ngắn  Đầm Suông Thun Sọc Thô Tay Ngắn
 Đầm thun nẹp beo sườn  Đầm thun nẹp beo sườn
 Đầm thun ôm ly hông  Đầm thun ôm ly hông
 Đầm thun sọc bẹt vai  Đầm thun sọc bẹt vai
 Đầm thun tay ngắn bèo tay  Đầm thun tay ngắn bèo tay