Đầm vest thun túi 1 bên  Đầm vest thun túi 1 bên
 Đầm tuytsi nhúng phối vạt
 Đầm suông thun nhúng
 Đầm thun ánh kim chít eo  Đầm thun ánh kim chít eo
 Đầm thun nhúng tay loe
 Đầm thun bèo lai
 Đầm thun ôm rút giọt nước
 Đầm thun A phối dây ren  Đầm thun A phối dây ren
 Đầm ôm thun bèo nhúng bên
 Đầm vest thun  Đầm vest thun

Đầm vest thun

990,000₫

 Đầm ôm thun xoắn eo  Đầm ôm thun xoắn eo
 Đầm thun xòe khoét lưng  Đầm thun xòe khoét lưng
 Đầm thun  Đầm thun

Đầm thun

500,000₫

 Đầm suông thô rút nhúng  Đầm suông thô rút nhúng