Đầm ôm thun 90% cotton 10% spandex sọc nhung TD1901010
 Đầm ôm thun bèo nhúng bên BA1812045
 Đầm ôm thun xoắn eo 90% Cotton 10% Spandex BA1812027 Đầm ôm thun xoắn eo 90% Cotton 10% Spandex BA1812027
 Đầm suông thun cổ trụ Đầm suông thun cổ trụ
 Đầm suông thô rút nhúng 65% Cotton 35% Polyester TD1902017 Đầm suông thô rút nhúng 65% Cotton 35% Polyester TD1902017
 Đầm thun 90% cotton 10% spandex nhung vạt ly trước TD1901022 Đầm thun 90% cotton 10% spandex nhung vạt ly trước TD1901022
 Đầm thun 90% cotton 10% spandex dây chéo eo BA1901011 Đầm thun 90% cotton 10% spandex dây chéo eo BA1901011
 Đầm thun ánh kim chít eo 90% Cotton 10% TD1901033 Đầm thun ánh kim chít eo 90% Cotton 10% TD1901033
 Đầm thun nẹp beo sườn BA1811036 Đầm thun nẹp beo sườn BA1811036
 Đầm thun ôm ly hông BA1808023 Đầm thun ôm ly hông BA1808023
 Đầm thun sọc bẹt vai BA1810002 Đầm thun sọc bẹt vai BA1810002
 Đầm thun suông TN BA1812011
 Đầm thun tay lở BA1811044 Đầm thun tay lở BA1811044
 Đầm Thun Thô Thổ Cẩm BA1807020 Đầm Thun Thô Thổ Cẩm BA1807020
 Đầm thun xòe khoét lưng BA1812047 Đầm thun xòe khoét lưng BA1812047
 Đầm vest thun BA1812046 Đầm vest thun BA1812046
 Đầm vest thun túi 1 bên Đầm vest thun túi 1 bên