Đầm suông caro cột dây
 Đầm thun dây chéo eo  Đầm thun dây chéo eo
 Đầm thun nẹp beo sườn  Đầm thun nẹp beo sườn
 Đầm thun nhung vạt ly trước  Đầm thun nhung vạt ly trước
 Đầm thun ôm ly hông  Đầm thun ôm ly hông
 Đầm thun sọc bẹt vai  Đầm thun sọc bẹt vai
 Đầm thun tay lỡ  Đầm thun tay lỡ
 Đầm Thun Thô Thổ Cẩm  Đầm Thun Thô Thổ Cẩm
 Đầm thun xòe khoét lưng  Đầm thun xòe khoét lưng
 Đầm vest thun  Đầm vest thun

Đầm vest thun

990,000₫