Đầm thun sọc maxi
 Đầm vest thun túi 1 bên Đầm vest thun túi 1 bên
 Đầm tuytsi nhúng phối vạt
 Đầm suông thun nhúng
 Đầm thun ánh kim chít eo Đầm thun ánh kim chít eo
 Đầm thun nhúng tay loe
 Đầm thun bèo lai
 Đầm thun ôm rút giọt nước
 Đầm thun Đầm thun

Đầm thun

590,000₫

 Đầm thun A phối dây ren Đầm thun A phối dây ren
 Đầm ôm thun bèo nhúng bên
 Đầm vest thun Đầm vest thun

Đầm vest thun

990,000₫

 Đầm ôm thun sọc nhung
 Đầm ôm thun xoắn eo Đầm ôm thun xoắn eo
 Đầm thun xòe khoét lưng Đầm thun xòe khoét lưng
 Đầm thun Đầm thun

Đầm thun

500,000₫

 Đầm thun sọc bẹt vai Đầm thun sọc bẹt vai

Đầm thun sọc bẹt vai

450,000₫ 225,000₫

 Đầm thun nẹp beo sườn Đầm thun nẹp beo sườn

Đầm thun nẹp beo sườn

450,000₫ 135,000₫

 Đầm suông thô rút nhúng Đầm suông thô rút nhúng
 Đầm thun tay lở Đầm thun tay lở

Đầm thun tay lở

490,000₫ 245,000₫

 Đầm thun ôm ly hông Đầm thun ôm ly hông

Đầm thun ôm ly hông

490,000₫ 147,000₫

 Đầm Thun Thô Thổ Cẩm Đầm Thun Thô Thổ Cẩm

Đầm Thun Thô Thổ Cẩm

290,000₫ 87,000₫