Đầm tuytsi suông thô 2 dây nút Tuytsi 80% Polyester 20% TD1903032 Đầm tuytsi suông thô 2 dây nút Tuytsi 80% Polyester 20% TD1903032
 Đầm thô cổ vest nhúng eo Đầm thô cổ vest nhúng eo
 Đầm tuytsi khoen vuông Đầm tuytsi khoen vuông
 Đầm A thô chít 2 ben 65% Cotton 35% Polyester BA1903023 Đầm A thô chít 2 ben 65% Cotton 35% Polyester BA1903023
 Đầm xòe thô tay liền lai nhọn Đầm xòe thô tay liền lai nhọn
 Đầm vest thun túi 1 bên Đầm vest thun túi 1 bên
 Đầm thun ôm ly hông Đầm thun ôm ly hông
 Đầm Suông Thô Tay Lở Sọc Phối Đầm Suông Thô Tay Lở Sọc Phối
 Đầm Suông Tuytsi Tay Ngắn Trafic BA1800009 Đầm Suông Tuytsi Tay Ngắn Trafic BA1800009
 Đầm Suông Tuytsi Tay Xẽ Đầm Suông Tuytsi Tay Xẽ
 Đầm Sơmi Lenin Mỏng Tay Lỡ Đầm Sơmi Lenin Mỏng Tay Lỡ
 Đầm Suông Tuytsi Tay Nhúng Đầm Suông Tuytsi Tay Nhúng
 Đầm Suông Tuytsi Sát Nách Lai Ren Đầm Suông Tuytsi Sát Nách Lai Ren
 Đầm Maxi Tuytsi Sát Nách Nhúng Đầm Maxi Tuytsi Sát Nách Nhúng
 Đầm Sơ Mi Tuytsi Tay Ngắn Đầm Sơ Mi Tuytsi Tay Ngắn
 Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn Phối Viền BA1805034 Đầm Bẹt Vai Tay Ngắn Phối Viền BA1805034
 Đầm Thun Thô Thổ Cẩm Đầm Thun Thô Thổ Cẩm
 Đầm A Tuytsi Tay Bèo Sẽ Lưng Đầm A Tuytsi Tay Bèo Sẽ Lưng
 Đầm A Tuytsi Tay Dơi Đầm A Tuytsi Tay Dơi
 Đầm Bẹt Vai Thô Phối Ren Đầm Bẹt Vai Thô Phối Ren
 Đầm A Cột Dây Eo Đầm A Cột Dây Eo
 Đầm A tuysi xẻ tà Đầm A tuysi xẻ tà
 Đầm A Thô 2 Dây Nút Đầm A Thô 2 Dây Nút
 Đầm A Tuytsi Cổ Vuông Đầm A Tuytsi Cổ Vuông