490k 690k combo
 Quần dài ống đứng  Quần dài ống đứng
490k 690k combo
 Quần kaki jean rách gối  Quần kaki jean rách gối
490k 690k combo
 Quần kaki jean basic xẻ lai  Quần kaki jean basic xẻ lai